Start

Advokatfirmaet Grønnerød-Hemmingby bidrar med juridiske tjenester innen arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett, prosedyre, samt bistand innen andre rettsområder. Selskapets tjenester er rettet både mot selskaper i SMB-markedet og privatpersoner. Lokalt forankret på Kjeller ved Lillestrøm, dekker vi hele Romeriksområdet.

I mange tilfeller venter man for lenge før man kontakter advokat. Spesielt gjelder dette i forbindelse med inngåelse av avtaler. I mange sammenhenger vil det å få kvalitetssikret kontrakter gi  en ekstra sikkerhet og man vil kunne unngå store tap  i form av ødelagte samarbeider med kunder eller leverandører, samt langvarige tvister om hvordan kontrakter skal forstås.

Vi  har som fokus å effektivt gi korrekte juridiske råd med et løsningsfokus som er fundert i sunn forretningsforståelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *